หมามุ่ยเป็นยาขับปัสสาวะอย่างดี

หมามุ่ย เป็นพืชล้มลุกประเภทเถาเลื้อย มีลำต้นเลื้อยไปตามดิน หรือพาดไปตามพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ มีใบเป็นใบประกอบ ใบสีเขียวลักษณะกลมรี ปลายแหลม มีดอกสีม่วงอ่อน ๆ ออกเป็นช่อ ผลลักษณะเป็นฝักยาวมีขนปกคลุม เมื่อฝักแก่จะแตกออก ภายในฝักจะมีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมาก เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ชอบดินร่วน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือใช้เถาปักชำ